Verlofaanvraag

In onze schoolgids (paragraaf 10.2) vindt u de procedure en randvoorwaarden voor het aanvragen van verlof voor uw kind(eren). Dit zijn wettelijk vastgestelde kaders. Indien u verlof wenst aan te vragen adviseren wij u om eerst deze kaders door te lezen.

Een verlofaanvraag dient u ruim van te voren en schriftelijk te doen bij onze directeur via het volgende formulier:

- formulier verlofaanvraag.