Infogids en Schoolgids

De belangrijkste informatie over onze school vindt u in de Algemene Informatiegids en in de Schoolgids.

In de Algemene Informatiegids staan met name praktische zaken die voor ouders / verzorgers van belang zijn.

 In de Schoolgids kunt u lezen op welke manier wij op de Triangel het onderwijs en de leerlingenzorg hebben ingericht, wat onze resultaten zijn en vindt u de belangrijkste protocollen en regelingen van onze school.
 
U kunt beide documenten hieronder downloaden:

- Algemene Informatiegids
- Schoolgids