Gym- en zwemtijden


Gymrooster
De lessen bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.  Deze lessen vinden plaats op de maandag en de donderdag in de sporthal. De groepsleerkracht is evt. bij de lessen aanwezig om te assisteren. Dit laatste is afhankelijk van de lesinhoud. Kinderen nemen hiervoor op maandag en donderdag gymkleren en gymschoenen (geen turnschoenen) mee.

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben bewegingsonderwijs in de speelzaal van de school, echter niet op vaste tijden. Daarom is het nodig dat voor elk kind gymschoenen op school aanwezig zijn. I.v.m. de vloer van de speelzaal moet de zool van de schoen enigszins profiel hebben. De schoenen moeten door de kinderen makkelijk zelf aan en uit te trekken zijn. 

Swim@Play
Onze  school doet mee aan het programma Swim2Play van de gemeente Hellendoorn. De leerlingen van groep 3 t/m 8 doen hier aan mee. Zwemlessen vinden plaats op de maandag in blokken van 5 weken:
  • groepen 4 en 6:    11 augustus t/m 9 oktober;
  • groepen 3:            16 oktober t/m 20 november;
  • groepen 7:            27 november t/m 8 januari;
  • groepen 5 en 8:    15 januari t/m 12 februari.
Bovenstaande data staan ook op de kalender van Klasbord.

Voor Swim2Play nemen de kinderen zwemkleding, een handdoek en eventueel slippers mee.