Klasbord

De communicatie tussen ouders en school verloopt voornamelijk via de ouderapp Klasbord. Via deze app ontvangt u algemene mededelingen vanuit school, berichten van de leerkracht(en) en klas(sen)  van uw kind(eren) en kunt u in contact komen met school. Klasbord vervangt het e-mailverkeer tussen school en ouders. 

Welke mogelijkheden zijn er voor u met de Klasbord app? 
  • Ontvangen van gerichte informatie van de school (nieuwsbrieven / mededelingen). 
  • Praktische informatie, agenda  en leuke berichten uit de groep van uw zoon of dochter.
  • Directe communicatie met de de leerkracht van uw kind . U hoeft zijn of haar e-mailadres niet te weten. Klasbord regelt het gewoon. 
  • Via de tijdlijn kunt u eventuele foto’s zien van uw kind, de groep en onze school. Binnen de veilige muren van Klasbord is de privacy van uw kind gewaarborgd. 
U kunt Klasbord installeren op uw mobiele telefoon of benaderen via uw browser: ouderapp.klasbord.nl. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen zodra leerlingen starten een brief met daarin de uitleg hoe zij toegang kunnen krijgen tot Klasbord.

Bent u de inloggegevens van Klasbord kwijt dan kunt u die aanvragen via een bericht aan de directie: directie.detriangel@skot.nl