Ouders

De Triangel staat symbool voor de driehoek ‘Kinderen – Ouders/Opvoeders – School’. Wij streven ernaar dat de kinderen, ouders en leerkrachten, vanuit veiligheid en betrokkenheid, met respect en vertrouwen met elkaar omgaan, zodat iedereen zichzelf kan en durft te zijn. Met elkaar vormen we een betrokken en gedreven team dat het beste uit elk kind wil halen. Voor ons zijn ouders daarbij partners waarmee we steeds samen zoeken naar hoe we voor ieder kind de juiste leer- en ontwikkelmogelijkheden kunnen realiseren binnen de mogelijkheden van school. We dragen immers deze verantwoordelijkheid samen.

Wij vinden een goede communicatie tussen ouders en school erg belangrijk.  Tijdens inloopmiddagen kunnen ouders een kijkje nemen in de klas van hun kind(eren). 4 keer per jaar worden er (facultatieve) gesprekken gepland waarin ouders met de leerkracht in gesprek kunnen over de ontwikkeling van hun  zoon of dochter. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen. Via maandelijkse nieuwsbrieven en klasbord worden ouder geïnformeerd over de activiteiten en ontwikkelingen binnen de school.

Ook vinden wij het belangrijk dat ouders participeren binnen de school. Dit kan o.a. in de ouderraad en in de medezeggenschapsraad.