Ouderraad

Op onze school is een ouderraad actief. De ouderraad ondersteunt het team bij allerhande (buiten)schoolse activiteiten. Zo organiseert zij onder andere de schoolsporten, zoals voetbal en de avond-4-daagse, de versieringen, hapjes en drankjes voor het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, de Paasviering en het Carnavalsfeest, de schoolreisjes en het afscheid van groep 8. Maar ook bij activiteiten op school zelf staan zij ons regelmatig bij. 

Naast al deze praktische taken heeft de ouderraad ook een signaleringsfunctie en wil aanspreekpunt zijn voor alle ouders/verzorgers van de school. Zo kunt u bij hen terecht voor zaken waarvan u vindt dat ze anders zouden moeten of met suggesties en/of leuke ideeën voor school. De leden van de ouderraad staan voor uw mening open en u kunt één van hen daarvoor altijd aanschieten in de ‘wandelgangen’. 

De ouderraad kan altijd extra hulp gebruiken bij het organiseren van de verschillende activiteiten.

Voor een aantal van deze activiteiten is natuurlijk geld nodig. Daarvoor is de vrijwillige ouderbijdrage. Deze is voor het huidige schooljaar vastgesteld op 40,- euro per kind.  

U kunt de ouderraad bereiken via: ouderraadtriangelnijverdal@gmail.com.

De ouderraad verzorgt regelmatig een rubriek onder de titel ‘ouderRAADje’ in de nieuwsbrief.