SKOT


Onze school is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs Twentertand (SKOT). SKOT is een schoolbestuur met 13 scholen verspreid over 7 gemeenten gelegen in het grensgebied van Twente en Salland.

Binnen onze stichting leren wij van en met elkaar. We bieden een solide basis en staan voor kwalitatief goed onderwijs. We zien onderwijs in de breedste zin van het woord, bij SKOT groei je in kennis, vaardigheden en als persoon. We laten onze leerlingen en medewerkers de wereld om zich heen zien, we geloven in onze leerlingen en medewerkers en ondersteunen in wat nodig is. We geven ruimte om te leren.

SKOT is een stichting waar alle betrokkenen zich

'Samen Verantwoord Ontwikkelen'