Aanmelden nieuwe leerling

Ouders/verzorgers die belangstelling hebben voor onze school kunnen contact opnemen met de directeur. De directeur geeft graag een rondleiding om de school te laten zien en te vertellen hoe ons onderwijs en de zorg voor onze leerlingen is georganiseerd. Via de link onderaan deze pagina kunt u daarvoor een afspraak maken. 

Op het moment dat de keuze voor onze school wordt gemaakt, kan via het  inschrijfformulier een voorlopige aanmelding gedaan worden. Het aanmeldingsformulier vindt u ook onderaan deze pagina. De definitieve inschrijving vindt plaats wanneer er aan de voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden treft u aan in onze schoolgids (paragraaf 7.1)

De leerlingen die in de loop van het jaar opstarten in groep 1 komen op school rond hun vierde verjaardag. De datum van instroom wordt met de ouders ruim van tevoren besproken. Voordat ze starten is er voor nieuwe leerlingen de mogelijkheid om een paar ochtenden te wennen.

In de maanden december en juni/juli (afhankelijk van de start van de zomervakantie) worden er geen nieuwe 4-jarigen meer in de groepen geplaatst maar stromen ze na de kerst- of zomervakantie in. 

Als een leerling van een andere school komt, wordt een onderwijskundig rapport meegestuurd. Er vindt altijd overleg plaats met de leerkracht waar het kind bij in de klas heeft gezeten en/of met de intern begeleider van die school om de aansluiting zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Leerlingen die instromen in de maanden oktober, november en december gaan na de zomervakantie naar groep 2.

- Maak een afspraak
- Naar het inschrijfformulier