Schoolplan


In ons schoolplan leggen we als school verantwoording af over de manier waarop ons onderwijs en de leerlingenzorg is ingericht en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs op peil houden. Ook laat ons schoolplan zien wat de ambities van onze school zijn voor de komende jaren en op welke (onderwijskundige) ontwikkelingen wij in gaan zetten. In het schooljaar 2023-2024 gaan wij aan de slag met het schoolplan voor de periode 2024-2027.

Voor 2023-2024 hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit is op te vragen bij de directie.