Ons onderwijs

Op de Triangel bieden wij eigentijds onderwijs dat voldoet aan de kerndoelen van de Nederlandse overheid. 

Kenmerkend voor het onderwijs op de Triangel is:
  • Wij bieden kwalitatief goed onderwijs op het gebied van de basisvaardigheden: taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid.
  • Binnen de werkplaats bieden wij passend onderwijs zowel voor de leerlingen die wat extra aandacht als de leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben.
  • We hebben onze leerlingen goed in beeld en weten wat ze nodig hebben; die verantwoordelijkheid dragen we als team gezamenlijk.
  • Daar waar mogelijk maken we gebruik van bewegend leren.
  • Op de Triangel is er structureel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkelingen door 'In je Sas met de Klas' en 'Mindset'.
  • Onze leerlingen krijgen 2 keer per week 45 minuten gym van een vakdocent bewegingsonderwijs.
  • In groep 6, 7 & 8 krijgen de leerlingen één keer per week les van een vakdocent muziek.
  • Wij organiseren een jaarlijkse Talentenshow en maandelijks Sterrenshows vanaf groep 1 t/m 8.
  • Wij ondersteunen het project NEFE:  Nepalese Eyes foundation for Education. 
  • Wij bieden een groot aanbod van buitenschoolse (sport)-activiteiten.