No demo item exists for the selected template.

  Ons onderwijs

  Op de Triangel bieden wij eigentijds onderwijs dat voldoet aan de kerndoelen van de Nederlandse overheid. 

  Kenmerkend voor het onderwijs op de Triangel is:
  • Wij bieden kwalitatief goed onderwijs op het gebied van de basisvaardigheden: taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid.
  • Binnen de werkplaats bieden wij passend onderwijs zowel voor de leerlingen die wat extra aandacht als de leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben.
  • We hebben onze leerlingen goed in beeld en weten wat ze nodig hebben; die verantwoordelijkheid dragen we als team gezamenlijk.
  • Daar waar mogelijk maken we gebruik van bewegend leren.
  • Op de Triangel is er structureel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkelingen door 'In je Sas met de Klas' en 'Mindset'.
  • Onze leerlingen krijgen 2 keer per week 45 minuten gym van een vakdocent bewegingsonderwijs.
  • In groep 6, 7 & 8 krijgen de leerlingen één keer per week les van een vakdocent muziek.
  • Wij organiseren een jaarlijkse Talentenshow en maandelijks Sterrenshows vanaf groep 1 t/m 8.
  • Wij ondersteunen het project NEFE:  Nepalese Eyes foundation for Education. 
  • Wij bieden een groot aanbod van buitenschoolse (sport)-activiteiten.