School OndersteuningsPlan (SOP)

De invoering van passend onderwijs heeft nogal wat consequenties voor het onderwijs. De manier waarop wij dat op De Triangel hebben geregeld is te lezen in ons:

School ondersteuningsplan (SOP).