Welkom bij De Triangel Nijverdal


De Triangel Nijverdal

Geef mij een school waarin mijn kind vrij is en zich niet bedreigd voelt, niet in ras of persoon, niet in verwerving van kennis, niet in geloof, en niet in meningsuiting. Geef mij een school die kennis aanreikt en een bron van inspiratie vormt, vol nieuwe toekomstplannen. Geef mij een school zonder drempels voor mij. Deze spreuk, die bij de ingang van onze school hangt, zegt eigenlijk alles over de identiteit die wij nastreven voor onze school. Een open school waar iedereen zich thuis kan voelen. Natuurlijk vormt het rooms-katholieke gedachtegoed hierbij het uitgangspunt en besteden wij volop aandacht aan het kerkelijk jaar. Maar dit uitgangspunt vormt een verrijking, geen beperking. Naast werken vanuit de bijbel en de katholieke traditie streven wij respect voor andersdenkenden bewust na.

In ons onderwijs streven wij doelen na. In de kerndoelen voor het basisonderwijs (publicatie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen) wordt beschreven wat kinderen in principe leren op de basisschool.

Er zullen leerlingen zijn voor wie dit aanbod te ver gaat en bollebozen die extra stof aan kunnen. Om ook aan deze kinderen passend onderwijs te geven is zogenaamd adaptief onderwijs nodig. Dit is onderwijs dat uitgaat van verschillen tussen leerlingen. Soms is een individuele aanpak nodig, op andere momenten is een groepsaanpak effectiever. Het is de taak van de leerkrachten om aan de verschillende behoeften tegemoet te komen.

KBS de Triangel is een school van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand
www.skot.nl


Informatie

De Triangel Nijverdal