Ouders


De De Triangel Nijverdal


De De Triangel Nijverdal

Dankzij hulp van ouders in de ouderraad is het mogelijk buitenschoolse activiteiten te organiseren die de school nog leuker maken. De ouderraad brengt een verslag uit van de jaarlijkse activiteiten die hier te vinden zijn.

De De Triangel Nijverdal

Hier staat het communicatieplan met de activiteiten van de Medezeggenschapraad. De M.R wil graag een bijdrage leveren aan het zo goed mogelijk functioneren van de school. Hiertoe hebben zij advies- en instemmingsrecht bij bepaalde directie- en bestuursbeslissingen. In de raad zitten twee leerkrachten en twee periodiek gekozen ouders.

De De Triangel Nijverdal

Het bestuur SKOT, met al zijn veertien scholen, ontwikkelt voor al deze scholen een onderwijskundig, organisatorisch en financieel beleid. De GMR heeft bij het vormen van dit beleid inspraak en vertegenwoordigt de diverse belangen die in deze scholen aanwezig zijn. De Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad bestaat uit zes leden, drie uit het personeel en drie uit ouders. Zij adviseert of verleend instemming aan beleidsstukken en financiele documenten zoals de bestuursbegroting en de jaarafrekening. Namens het bestuur is de algemeen directeur van de SKOT aanwezig op de vergaderingen.

De De Triangel Nijverdal

In 2010 is de enquĂȘte afgenomen bij ouders en leerlingen (groepen 6-7-8)

De Triangel Nijverdal